Kunstproject ‘Beelden op de kaart’

Regio:17  Locatienummer:5

Kasteel Medler: Eén van de kastelen uit de kastelenroute rondom de plaats Vorden. Al in 1483  wordt melding gemaakt van het goed Medler als bezitting van fam. van Hackfort. In 1530 wordt het verkocht aan  Michiel van Eck en zijn echtgenote Maria van Munster, die vermoedelijk de oudste ‘adellijke woning’ lieten bouwen. Het rechthoekige huis werd op een kleine, natuurlijke verhoging (een ‘pol’) gebouwd, die was omgracht. De ‘hofstede op de pol’ werd in 1620 gesloopt. Waarschijnlijk werd de “hofstede” verwoest in de Spaanse oorlog. ’t Medler kwam  daarna in handen van de familie Van Dorth tot Medler. Die familie laat  een nieuw huis bouwen en later, op die locatie van het tweede huis, weer een derde landhuis. Dit pand resteert nog, al is het pand in de 18e en 19e eeuw ingrijpend verbouwd. Rond het huis werd in de 18e eeuw een lanenstelsel aangelegd.

Het huis is vanaf de Ruurloseweg te zien, aan het eind van een lange oprijlaan van 700 meter!

Het plan: Het kasteel is mijn opdracht en ik wil het ook van dichtbij zien, dus ik ga op zoek naar de exacte locatie en lees over de historie van het landgoed. Het ligt in een prachtig landschap met oude lanen, met vooral veel beuken. Aanvankelijk was het mijn plan om het landschap in mijn kunstwerk te verwerken. Ook al omdat er met de huidige klimaatsveranderingen op dit moment problemen zijn door verlaagde grondwaterstanden. Er zijn plannen om deze problematiek aan te pakken.

Het landgoed lijkt op een kunstmatig aangelegd eiland te staan. Het eiland blijkt toch een natuurlijke verhoging (= een pol) geweest te zijn in het verleden. De gracht is daar wel gegraven. In het verleden was het gebruikelijk om rondom kastelen een waterbarrière te hebben, een goede verdediging tegen aanvallen van buitenaf. Dat verleden heeft mij uiteindelijk toch geïnspireerd om mijn kunstwerk te ontwerpen. Ik vond een schets/tekening van de vermoedelijke situatie.

Kunstwerk:  “de Pol”

Als foto langs de route naar het huidige landgoed Medler en/of, ook mogelijk, de Pol als maquette in brons.

Maquette “de Pol”

Motivatie: Lopend langs oude bomenlanen en groene velden, vind ik een oud landhuis op een eiland. Een natuurlijke verhoging in het landschap werd een thuishaven in het jaar 1530. Een simpel rechthoekige hofstede met daarnaast ook, vermoedelijk, een rechthoekige schuur met daaromheen een gegraven gracht ter bescherming. Dit verleden wilde ik “terugzien”, visualiseren.

Als maquette in brons, “de POL” omhoog gebracht tussen palen.

Als fotocompilatie staat in feite de Pol aan het begin de bewoning. Het heden is nu juist vervaagd. Vervaagde beelden van een stukje streekgeschiedenis, fotografisch vastgelegd.

Te gebruiken materialen:

Maquette in brons tussen stalen poten. Diameter van de maquette 50cm. Hoogte van maquette 100cm. Stangen hoogte totaal 140 cm.

Fotocompilatie: een paneel, op poten langs de oprijlaan. Op weg naar het landhuis passeer je de geschiedenis. Grootte hiervan naar wens. Eventueel in combinatie met “de Pol”, als maquette ernaast! 

Fotocompilatie.
De fotocompilatie langs de oprijlaan van het kasteel.